Rofisk kjøper seg inn i Salmon Evolution

Brønnbåterederi inn på eiersiden. Daglig leder Ingjarl Skarvøy varslet allerede i desember at Salmon Evolution ville hente inn 30-50 millioner kroner. Selskapet bygger det som kan bli Europas største landbaserte anlegg for laks. Anlegget har en prislapp på 3,2 milliarder kroner, og skal ligge på Indre Harøy i Fræna. Nå bekrefter selskapet at de har hentet inn 50 millioner kroner i en rettet emisjon. Ifølge en pressemelding fra selskapet skal aksjekapitalen brukes til prosjektering av første byggetrinn, organisasjonsutvikling og ansettelser av nøkkelpersoner. Emisjonen fullfinansierer pågående...

Web Sitemap Wholesale NBA jerseys Wholesale Mlb Jerseys Wholesale Replica Cheap MLB Jerseys Top Selling NBA Jerseys Pitty's News Buy Best Cheap NHL jerseys Online Bu9'er We Share News Off the World B's News Cheap NBA Jerseys