Siste oppdateringer

Nyheter

 • Toppscore til det norske flagget

  • 21.03.2019
  • 10:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Ei ny flaggstatsmåling frå Shipping Industry Flag State Performance Table gir det norske flagget toppscore på alle kriteria.

 • Fleire skip med norsk flagg i hekken

  • 20.03.2019
  • 10:14
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Det norske flagget vaiar i medvind. Då Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) gjorde vareteljing ved årsskiftet, blei resultatet pluss 22 skip. For Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) viste botnlinja ein vekst på 591 fartøy.

 • Skrev ut fem svovelgebyrer i fjor

  • 15.03.2019
  • 13:46
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet har siden innføringen av strengere svovelkrav i 2015, gitt til sammen 17 overtredelsesgebyr for brudd på disse reglene. Gebyrenes størrelse spenner mellom 100.000 og 600.000 kroner, og er i all hovedsak ilagt utenlandske rederier. I 2018 ble fem saker ferdigbehandlet. Til sammen førte disse til overtredelsesgebyr for nesten to millioner kroner.

 • Heidra tre tilsette for lang og tru teneste

  • 14.03.2019
  • 14:14
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I samband med ei samling i Haugesund for dei tilsette i Sjøfartsdirektoratet, vart det onsdag delt ut tre medaljar frå «Det Kongelige Selskap for Norges Vel» for lang og tru teneste. Medaljen er ei påskjønning til tilsette som har vore meir en 30 år i same bedrift/selskap.

 • Eiere av større fiskefartøy: Ikke glem ISM-revisjon etter to år

  • 08.03.2019
  • 13:45
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I løpet av 2016 og 2017 fikk flere hundre større fiskefartøy utstedt ISM-sertifikat for første gang. Etter to års varighet skal Sjøfartsdirektoratet foreta en såkalt mellomliggende revisjon av rederiets og fartøyets sikkerhetsstyringssystem. Nå står mange for tur.

 • Nye miljøkrav i verdsarvfjordane

  • 01.03.2019
  • 08:03
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Frå 1. mars gjeld nye miljøkrav for utslepp til luft, kloakk og gråvatn i verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Krava er utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.