Region

    Sonda

    Mieszkańców Lublina 7 kwietnia czeka referendum. Jak odpowiesz na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na ok. 30 ha terenu tzw. górek czechowskich, w zamian za przekazanie Gminie Lublin pozostałych ok. 75 ha tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania, jako zieleni publicznej, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów?


    Wholesale NHL Jerseys Wholesale NFL Jerseys Top Selling NFL Jerseys Replica Soccer Jerseys 0k's - We Share News KG'in9 Share News Cheap NHL Jerseys Wholesale Mlb Jerseys Cheap Wholesale NFL Jerseys USA B's News